BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Tasarım Muayenesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Müşteri tarafından projesi tamamlanmış ve imalatına başlanmamış ürünün tasarımının ilgili standart, yasa ve şartnamelere uygun olarak planlanmış ve hesaplanmış olduğunun saptanması ve kayıt altına alınmasıdır. Müşteri tarafından tasarım muayenesi yapılması istenen ürünün muayenesinde kapsamına girdiği standartlar, direktifler, yönetmelikler, mevcut ise müşteri şartları göz önünde bulundurularak tasarım muayenesi işlemi gerçekleştirilir. Müşteri şartları minimum düzeyde ilgili standart, direktif, yönetmeliği karşılamalıdır.
Basınçlı Ekipman Tasarım Kontrolleri:
Tasarım girdileri:
-Ekipmanın maruz kalacağı iç ve dış basınçlar
-Ekipmanın maruz kalacağı işletme şartlarında akışkandan kaynaklanan maksimum statik yükler
-Ekipmanın geometrisi
-Malzeme türü
-Ekipmanın ağırlığı
-Ekipmanın içindeki sıvı / katı / gaz vb. maksimum ağırlığı
-Ekipmanın hidrostatik testinde maruz kalacağı su ağırlığı
-Rüzgar, kar, buz yükleri
-Deprem yükü
-Nakliye, montaj esnasında oluşan ekstra yükler
-Kaldırma mapaları, ringler, iç konstrüksiyonlar, borulamalar, nozullar, kirişlerden vb. kaynaklanan gerilmeler
-Tank içindeki akışkanın dalgalanması vb kaynaklanan şok yükler
-Çalışma basıncının ile tank ekseninin eksantrikliğinden kaynaklanan eğilme momenti
-Sıcaklık farklılıklarından ve termal genleşmelerden kaynaklanan gerilmeler
-Basınç, sıcaklık ve tanka dışarıdan uygulanan yüklerin değişimi sonucu oluşan gerilmeler
-Akışkanın ayrışması sonucu oluşan gerilmeler.
Yukarıda belirtilmiş tasarım girdileri göz önünde bulundurularak ilgili standardın maddelerinden aşağıdaki hesaplamalar ve tasarımların kontrolleri gerçekleştirilir:
-İzin verilen maksimum çalışma basıncı
-Tasarım basıncı
-İzin verilen maksimum / minimum sıcaklıklar
-Tasarım sıcaklığı
-Normal çalışma yükü şartında tasarım basınç ve sıcaklık kombinasyonları
-Test ya da kabul yük şartları için tasarım basınç ve sıcaklık kombinasyonları
-Ekipmanın geometrik şekil, imalat türü vb nedenlerden maruz kalacağı yükler
-Malzeme kalınlığının hesaplanması (Ekipmanın geometrisi göz önünde bulundurularak)
-Boyutlar (Müşteri tarafından talep edilen hacim, ısı transferi vb göz önünde bulundurularak)
-Üst ve alt bombe, koni, düz alt taban tasarımı ve hesaplamaları
-Kaynaklı bağlantı katsayısı
-Kaynaklı bağlantılar için tasarım gereklilikleri
-Kaynak metotları. Uzunlamasına, köşe kaynakları, T kaynaklar, boru kaynakları, nozulların, flanşların, destek lamalarının, mapaların, ayakların, destek plakalarının vb. parçaların kaynaklarının tasarım kontrolleri
-Mevcut nozul, açıklıklar (Nozullar, açıklıklar arası mesafe, nozul kaynaklı bağlantı arası mesafe)
-Var ise serpantin (ısıtma, soğutma kanalları, geometrisi, miktarı yeri, giriş çıkış flanşları)
-Takviye lamaları – takviye sacı (hesaplamaları, ara mesafeleri, kalınlıklarının tayini)
-Flanşlar (bağlantıları, cıvata, somun, contaları)
-Eşanjör boruları (ölçü, adet, bağlantı şekli vb )
-Eşanjör ayna sacları
-Genleşme körüğü (mevcut ise)
-Kaldırma mapaları
-Tank ayakları, eteği
-Güvenli çalışılması için gerekli teçhizatlar
-Mevcut ise elektrik ve hidrolik sistemlerin kontrolü
Makine Tasarımı Kontrolü:
Makina tasarım kontrolü yapılacağı durumlarda, müşteriden teknik hesaplamalar, teknik resimlerin yanı sıra tasarım muayenesi yapılacak makinenin tanımı, yapacağı iş, çalışma aralıkları vb. teknik bilgilerde istenir.
Aşağıdaki adımlar kontrol edilir;
-Makinenin geometrisi
-Makinenin kapasitesi
-Makinenin yapacağı iş kapsamında maruz kalacağı yükler
-Makinenin çalışma esnasında maruz kalacağı sıcaklık, ısıl farklılıklar
-Makinenin çalışması esnasında maruz kalacağı basınç, basınç değişimleri
-Makinenin çalışma esnasında maruz kalacağı titreşim
-Makinede dönen parçalar mevcut ise bunlardan kaynaklanacak yükler
-Mekanik gerilmeler
-Deprem yükü
-Makine parçalarının birleştirilme şekli tasarımı
-Makinenin dengeli bir şekilde tutulmasını sağlayacak tasarım
-Makineden kaynaklanacak ışınımların kişilere zarar vermeyecek şekilde önlenmesini sağlayacak tasarım
-Makinenin operatör tarafından kumandasının ergonomik olarak sağlanmasını sağlayacak tasarım
-Makinede acil durumlarda müdahale için gerekli emniyet teçhizatlarının donanımlarının tasarlanmış olması
-Makine içerisindeki parçaların bakım ve/veya değişimi yapılabilecek şekilde tasarlanmış olması
-Makinelerde mevcut hidrolik, elektrik sistemlerinin tasarımlarının kontrolü
-Mevcut elektrik, hidrolik sisteminden kaynaklanabilecek riskler için alınması gereken önlemlerin tasarımda mevcut olması.
-Güvenilir bir çalışmayı sürdürebilmek için gerekli sviçlerin tasarım üzerinde mevcut olması
-Operatör makine içerisinde çalışacaksa, operatör için yeterli alan tasarlanmış olması
-Gerekli hallerde makine kapsamında aydınlatma sisteminin tasarlanmış olması
-Hareketli parçaların tasarımı ve bu parçalardan doğabilecek risklere karşı alınabilecek önlemlerin tasarlanmış olması
-Hareketli dönen parçaların yerinden çıkmayacak, fırlamayacak şekilde tasarlanmış olması
-Mevcut ise soğutma sisteminin tasarımı
-Gerekli ise çıkan egzos gazlarının uzaklaştırılması için uygun tasarım
-Tahrik sisteminin tasarımsal kontrolü
-İşlem esnasında, bitiminde çıkacak atık malzeme ve ürünün risk oluşturmayacak şartlarda toplanabilmesi için yeterli tasarımın kontrolü
-Montaj, bakım, nakliye vb işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaldırma kolları, mapa vb tasarımların kontrolü
Göz önünde bulundurularak mevcut tasarım ilgili standartlara uygunluk açısından değerlendirilir.
Raporlama:Muayene sonrası raporlama YUKARIDA belirtilen kontrollerin sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanır.

MUAYENE STANDARTLARI

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği