BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Numune Alma

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Rekreasyonel, turizm, endüstriyel ve diğer alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin genel hijyen-sanitasyon ve lejyonella kontrolleri; Oteller, Tatil Köyleri, Okullar, Hastaneler, Kantinler, Akıllı Binalar, Alışveriş merkezleri
(AVM), Havuzlar, Hamamlar, Fuar alanları, Spor kompleksleri, SPA, Fabrikalar vb. alanlarda Legionella Risk Kontrolü ve Numune Alma, Gıda ve Sulardan Mikrobiyolojik ve Kimyasal Analizler İçin Numune Alma ve Havuz Kontrolleri yapılmaktadır.

ISO/TR 8550-1-EQV Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 1 : Kabul için numune alma standardına göre; bir kabul için numune alma sistemi, programı veya planının seçiminde bir genel kılavuz niteliğindedir. Kural olarak bu husus, yürürlükte olan veya halen yürürlüğe alınmak üzere hazırlanmakta olan standartlar ile gerçekleştirilir. (Kabul için numune alma sistemleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için nitel özelliklere göre muayenelerde ISO/TR 8550-2, ölçülebilen özelliklere göre muayenelerde ISO/TR 8550-3’e bakınız.)

ISO/TR 8550-2-EQV Muayene ve deney için numune alma metotları - partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - bölüm 2: nitel özelliklere göre numune alma standardına göre; partiler halinde sunulan ve farklı birimleri (mamulün farklı maddeleri) ihtiva edecek şekilde sınıflandırabilen mamullere uygulanacak kabul için numune alma ile sınırlıdır. Partideki her bir birim, tanımlanabilir ve diğer birimlerden ayrılabilir ve numuneye girme konusunda diğer birimlerle eşit şansa sahiptir. Mamulün her bir birimi sayılabilir olup, uygun veya uygun olmadığına göre ölçülebilir veya sınıflandırılabilir özel karakteristiklere sahiptir (verilen bir şartnameye göre). Nitel özelliklere göre kabul için numune alma konusundaki standartlar çok geniş bir çeşitlilikte muayene şartlarına uygulanabilir. Bunlar, bu verilenlerle sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda sıralanmıştır: a) Son birimler, tam mamul veya yarı mamul gibi, b) Bileşenler ve hammaddeler, c) Hizmetler, d) İşlenmekte olan malzemeler, e) Depolanmış malzemeler, f) Bakım onarım işlemleri, g) Veriler veya kayıtlar, h) İdari işlemler, Her ne kadar bu standart, esas olarak imalât ve fabrikasyon üretimi terimlerine yönelik hazırlanmışsa da, ISO 9000'de tarif edilen bütün mamul veya süreç tipleri için numune alma sistemleri, programları ve planlarının seçiminde uygulanabilir olduğu rahatlıkla söylenebilir.

ISO/TR 8550-2-EQV Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 3: Ölçülebilen özelliklere göre numune alma standardına göre; partiler halinde sunulan ve farklı birimleri (mamulün farklı maddeleri) ihtiva edecek şekilde sınıflandırabilen mamullere uygulanacak kabul için numune alma ile sınırlıdır. Partideki her bir birim, tanımlanabilir ve diğer birimlerden ayrılabilir ve numuneye girme konusunda diğer birimlerle eşit şansa sahiptir.

EWGLI 2005 European Guidlines for Control and Prevention of Travel Associated LegionnairesDisease,
WHO 2007 Legionella and the prevention of Legionellasis,
WHO 2006 Guidlines for safe recreational water environments (volume 2-swimming pool and similar environments)
ISO 19458:2006 Water quality- Sampling for microbiological analysis
Codex Alimentarius CAC/RCP 33-1985, Rev. 1-2011, ve benzeri dokümanlardan yararlanılarak hazırlanmış
Muayene dokümanları kullanılarak havuz suyu kontrolleri ve legionella risk analizleri gerçekleştirilmektedir.