BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Kaldırma Araçları Kontrolü-1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Araç Kaldırma Lifti: Kaldırma yüzeyleri taşıma kolları ile kılavuzlanan, araba, otobüs, motosiklet, vb araçların kaldırmakta kullanılan, üzerinde veya yük altında çalışılması için tasarlanmış kaldırma ekipmanı.

Yük Taşıma Tertibatı: Kaldırma liftinin; araçla direk temas ederek yada kaldırma tablaları / tamponları vasıtasıyla yükü taşıyan parçaları.

Taşıyıcı Kol: Uç tarafında yük taşıma tertibatının bulunduğu, diğer ucundan yüke destek olan, direk ya da dolaylı olarak kaldırma elemanına bağlı bölümdür. Taşıyıcı kolar genellikle iki kolonlu kaldırma liftlerinde kullanılırlar.

Kaldırma Elemanı: Kuvvetin güç kaynağından yük taşıma donanımına aktarıldığı orta bölüm. Kaldırma elemanı hidrolik ve pnömatik silindirleri, cıvata somun, zincir, çelik kablo gibi esnek bağlantıları da kapsar.

Kaldırma Plakası: İki kolonlu, taşıma kollu liftlerde, kaldırma esnasında araca direk temas eden, sabitlenmiş yük kaldırma donanımının bir parçasıdır.

Kaldırma Tamponu: Kaldırma esnasında araca direk temas eden, sabitlenmemiş araç destek tamponu

Krikolar kurtarma olaylarında;
•Sabitleme; Dayanak ve destek yapma; Yer açma; Ayırma
•Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir.

Krikolar çok çeşitli modellerin yanında kaldırma kapasitelerinin ve kullanım yerlerinin çeşitliliğine bağlı olarak birçok çeşidi vardır.

Krikoları üç gruba ayırabiliriz.
•Mekanik krikolar
•Vidalı krikolar
•Hidrolik krikolar

Mekanik Krikoların Kullanımı:

Yük altına yerleştirilen kriko uzun kolu vasıtasıyla hareket ettirilerek kullanılır.
•Ağırlık: 35 – 40 kg
•Kapalı uzunluk: 80 cm
•Açık uzunluk: 115 cm
•Kaldırma kapasitesi: 5 – 10 ton
•Genellikle trafik kazalarında, çökmelerde, 10 tona kadar olan yüklerin kaldırılmasında kullanılır.

Hidrolik Kriko ve Hidrolik Silindir Kullanımı:

Hidrolik kuvvetin pompalarda kullanılmasıyla başlayan süreçte krikolarda bu yönde hızlı bir gelişim olmuş ve çok farklı amaçlar için çok farklı kaldırma kapasitelerine sahip krikolar kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Hidrolik krikolar çok ağır yüklerin kaldırılmasında hızlı ve etkili bir kullanıma sahiptir. Trafik kazalarında sabitleme, yer açma, ayırma çalışmalarıyla enkaz altı arama kurtarma faaliyetlerinde dayanak çalışması ile yüklerin kaldırılmasında etkili bir kullanıma sahiptir.

Hidrolik krikoların operasyonlarda kullanırken en önemli husus sistemin tüm elemanlarının eksiksiz olarak çalışma alanına getirilmesi ile bağlantıların doğru olarak yapılmasıdır.

Hidrolik silindirler krikolara benzer sistemler olup, özellikle trafik kazalarında yer açma ve ayırma çalışmaları ile sabitleme çalışmalarında kullanımı son derece faydalı malzemelerdendir.

Hidrolik Kriko Seti:

Bu set şu parçalardan oluşmaktadır.
•Hidrolik el pompası;
•2adet büyük kriko (200 kN);
•2adet küçük kriko;
•1adet timsah ağzı kriko;
•İlave yükseltme parçaları;
•Değişik boy ve şekillerde pabuçlar;
•Hortum ve dağıtıcı.

Pompa ile kullanılacak krikoların bağlantıları yapılarak kolun aşağı yukarı hareketi ile sistem çalıştırılır. Aynı anda iki kriko kullanılabilir. El pompasına silindirlerin takılması ile hidrolik silindirlerde kullanılabilir.

PERİYODİK KONTROL ADIMLARI

Atölye tipi ve araç kaldırma lifti ile krikoların periyodik kontrol işlemi aşağıdaki talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır.
1. Teknik özelliklerin kontrolü
2. Genel görünüş kontrolü.
3. Kaldırma ve Emniyet mekanizma sisteminin kontrolü.

Teknik Özelliklerinin Kontrolü:
• Bir önceki periyodik kontrol raporunu inceleyerek, varsa eksikliklerin giderildiğini kontrol et.
• Sicil kartı ve bakım defteri olduğunu kontrol et.
• Üzerindeki etiket değerlerini not al.

Genel Görünüş Kontrolü:
• Genel dış görünüşünü gözle kontrol et. ( Gerekiyorsa etrafında dolaşarak hasar veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin )
• Genel dış görünüşünde tekniğe uymayan konumları not al. ( Dış boya, bakım, hareket sistemleri bağlantıları vs. )
• Operatör tarafından kaldırma liftinin, kaldırma donanımı, yük, yük altında kalan yerleri görülebiliniyor mu, kontrol et. Mobil liftlerde operatör hareket yönünü görebiliyor mu kontrol et. (Operatör görüş alanı bu şartları sağlamıyor ise yeterli sayıda acil stop butonu olduğunu kontrol et)

Kaldırma ve Emniyet Mekanizma Sisteminin Kontrolü
•Kaldırma kolunun inik konumunda üstten, bir boy kalkık durumunda alttan, Kaldırma kolu malzemesinde deformasyon ve çatlak olmadığını kontrol et. (Kaldırma kollarının kontrolü; iki kaldırma kolunun uçları arasındaki yükseklik farkı 6 mm den kaldırma Kolu uzunluğunun % 3 den fazla olmamalıdır. Bıçak topukları % 10 ‘ dan fazla aşınmış ve Kaldırma kolları eğik olmamalıdır. )
•Kaldırma Kolu açısının 90 derece olduğunu kontrol et.
•Fabrika değerleri dışında Kaldırma kolu üzerine kaynakla uzatma yapılmamış olduğunu kontrol et.
•Kaldırma kolu kilit mekanizmalarının teknik uygunluğunu ve emniyetlerini kontrol et.
•Liftin ayaklarının yere paralelliğini kontrol et.
•Kolonların yere sabitliğini kontrol et.
•Kolonlu Liftlerde her kolonda birer adet acil stop butonu olduğunu kontrol et.
•Kolonlu liftlerde kaldırma hızının 0,15m/s‘yi geçmediğini kontrol et. ( Vagon, raylı araç kaldıracak liftler için bu değer 0,015m/s’dir)
•Elektrik panosunun teknik uygunluğunu kontrol et.
•Kayış muhafaza kutusunun varlığını ve kayışların teknik uygunluğunu kontrol et.
•Dişli grubunun durumunu ve deformasyon, aşınma ve boşluğun teknik uygunluğunu kontrol et.
•Yağ kaçak ve sızıntı olmadığını kontrol et.
•Hidrolik ve pnömatik liftlerde bütün hidrolik sistemlerde, basıncı gösterecek basınç göstergesi (manometre) olduğunu kontrol et.
•Hidrolik ve pnömatik liftlerde basıncın yükselmesi durumunda, sistemi emniyete alacak ve basınç çalışma basıncını %10 geçtiğinde tahliye edecek emniyet sisteminin olduğunu kontrol et.
•Çalışma platformu 1m’den yüksekte olan liftler için en az 1,1m yüksekliğinde korkulukların olduğunu kontrol et.
•Kauçuk pabuçların teknik uygunluğunu kontrol et.
•Alt ve üst sivic ayarlarını kontrol et. Var mı? Çalışıyor mu?
•Kaldırma sisteminin bütün hareketlerini önce boşta çalıştırarak fonksiyonlarını yerine getirdiğini kontrol et.
•Liftin kaldırma yüksekliği ile tavan yüksekliğinin konumunu kontrol et. Uygun mu?
•Liftin titreşiminin önlendiğini kontrol et.
•Kaldırma kolları / ayaklar dengeli hareket ediyor mu? Ağırlığı ön, arka ve yanlara eşitleyiniz.
•Kolon salınımı önlenmiş mi?
•Kaldırma kapasitesinde veya imalatçı firma tarafından verilen test ağırlığında denge durumunu, kaldırma yüksekliği boyunca kontrol et.
•Operatörün kullanma talimatı doğrultusunda yapacağı işlemleri gözlemle ve
•Liftin alt ayaklarını aracın sağlam yerlerine dengeli bir şekilde yerleştirdiğini,
•Aracın yanlarında önünde ve arkasında kimsenin bulunmadığını, gerekli emniyet önlemlerinin alındığını kontrol et.
•Lift emniyet kilitlemesine geçtiği an operatörün tekrar çalıştırmasını istemeyin. Gerek görüyorsanız yetkili servisi ile irtibata geçilmesini sağlatınız.
•Yük altında kaldırma ve yükleme hareket sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getirdiğini kontrol et. Yük ağırlığı lift kapasitesinin %150’si ile yapılır.
•Yük altında kaldırma ve yükleme gruplarının hidrolik sistemlerinde kaçak, sızıntı vb. olmadığını kontrol et.
•Test yükü altında kaldırma, indirme ve kaydırma durumu fonksiyonlarını kontrol et.

KRİKOLARIN ve SİLİNDİRLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
•Kaldırılacak yükün ağırlığı ile krikoların kaldırma kapasiteleri birbirine uyumlu olmalıdır.
•Sabit yerde kullanırken bile krikolar tahta takozlarla desteklenmelidir.
•Krikoların ve silindirlerin yerleştirileceği yerler sağlam olmalıdır.
•Kriko ve silindirin kaymaması için krikonun baş kısmına geniş bir tahta ile destek olunmalıdır. Silindirin her iki başına da takoz yerleştirilmelidir.
•Kriko uygun şekilde yerleştirildikten sonra yük üzerine alınırken birkaç noktadan desteklenmelidir.
•Kaldırma işleminin her anında oluşan boşluklar takozlarla desteklenmelidir.
•Yeteri kadar kaldırma sağlandığında kriko emniyete alınmalıdır.
•Hidrolik sistemin bağlantı elemanları dikkatli monte edilmeli ve çalışma esnasında bağlantı elemanlarına temastan kaçınılmalıdır.

MUAYENE ve DENEY METOTLARI:
•TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar- Kullanımda olan forklift Kaldırma Kolu kollarının muayenesi ve tamiri
•TS 10201 ISO 3184 İstif makineleri – ulaştırma ve ayaklı tip – kararlılık deneyleri
•TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makineleri kararlılık deneyleri
•TS EN 1493 Taşıt Kaldırma Platformları
•Deney Metotları

Standartlarına uygun olarak yerine getirilmektedir.

EMNİYET TEDBİRLERİ:

Muayene boyunca makinenin devrilmesini veya deney yükünün yer değiştirmesini önlemek için tedbirler alınmalıdır. Makinenin devrilmesini önlemek için kullanılan araçlar tamamıyla bağlantı veya zincirden ibaretse, bunlar, makine, devrilme noktasına ulaşıncaya kadar üzerinde dikkate değer bir sınırlama yapmayacak şekilde gevşek olmalıdır.

Deney yükünün yer değiştirmesi aşağıdaki tedbirler ile önlenmelidir;

a) Deney yükü yük taşıyıcıya veya eşdeğer yapıya sıkıca bağlanır.

b) Deney yükünün Kaldırma Kolu kollar üzerine yerleştirilen uygun bir destekten zemine yakın asılması halinde deney yükü Kaldırma Kolu üzerine yerleştirilirse asma noktası, deney yükü ağırlık merkezinin olması gereken noktasında olmalıdır.

Hidrolik silindir kullanımında emniyet önlemleri:
•Çalışılan bölgede insanların zarar görmemesi için emniyet mesafesi uygulanmasını sağlayınız. ( Emniyet mesafesi 5 m )
•Hidrolik silindiri çalıştırtmadan önce tüm parçaların eksiksiz ve doğru takılmasını sağlayınız.
•Herhangi bir sebeple dışarıya akabilecek tazyikli yağın yangına ve yaralanmaya sebep olabileceğini unutmayınız.