BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Termal Konfor Ölçüm Hizmeti

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

AMAÇ: Termal ortamları tanımlayan fiziksel parametrelerin ölçümü ile termal hassasiyeti tahmin etmek ve ısının çalışan üzerine etkisinin belirlenmesidir.

KAPSAM : Normal çalışma koşullarında kişilerin termal hassasiyet düzeylerini tahmin etmeye ve sıcak bir ortamda bir kişinin maruz kaldığı ısı baskısının çalışan üzerindeki etkisinin belirlenmesini kapsar
Ancak kısa zaman dilimleri boyunca katlanılan ısı baskısının değerlendirilmesinde ve rahatlık bölgelerine yakın ısı baskılarının değerlendirilmesini kapsamaz. Bu talimatın işletilmesinden laboratuvar sorumlusu ve deney sorumluları sorumludur.

TANIMLAR VE KISALTMALAR
WBGT : Yaş hazne küre sıcaklığı, kişinin maruz kaldığı ısı baskısını gösteren deneysel indeks
PMV : (Predicted Mean Vote) Indeksi, Isıl cevrenin bir gurup tarafından fizyolojik değerlendirilmesinin sayılaştırılmasıdır.
PPD(Predicted Percentage of Dissatisfaction) Tahmin Edilebilir Rahatsızlık Oranı PMV değerinden hesaplanarak bulunulan ortamdaki kişilerin yüze kaçının sıcak veya soğuk hissettiği hakkında bilgi verir.

KULLANILAN EKİPMANLAR
•Mikroklima Analiz Cihazı, Sensör ve Probları
•Yazılım (WBGT, PMV ve PPD hesaplamaları)
•Bağlantı Ekipmanları

ÖN HAZIRLIKLAR
Tesiste yapılması düşünülen deney çalışmaları tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.
Çalışanların yaptıkları işler ve çalışmaları sırasında kullandıkları kıyafetler not alınır.
Cihaz, probları etrafındaki hava akışını, sıcaklık ve nemi etkileyecek engeller ile kısıtlanmamalıdır ve radyasyondan korunacak bir yere yerleştirilir.

YERLEŞİM VE ÇEVRE KOŞULLARI

Is baskısı ölçümlerinde (TS ISO 27243) aşağıdaki çevresel ve yerleşim koşullarına ayrıca dikkat edilir.
•Homojen Ortamlarda : İncelenen nokta veya yakın noktalardaki birtakım parametrelerin sabit olması (ön analiz için alınan ölçüm sonucu yazılım üzerinden grafik incelenir. (Parametrelerdeki değişiklik ???5 › Homojen) durumunda sadece karın seviyesinde örnekleme alnır.
- Ölçüm yapılacak noktalarda, cihaz zeminden 1,1 metre yukarıda tutulur.
•Heterojen Ortamlarda : Çalışanın etrafını çevreleyen alanda parametrelerin sabit bir değere sahip olmaması (Parametrelerdeki değişiklik ???5 › Heterojen) durumunda örneklemeler baş, karın ve ayak bileğinin yere göre yüksekliğine karşılık gelen 3 pozisyonda alınmalıdır.
Cihaz;
- Çalışan ayaktaysa ölçümler zeminden 0.1 m, 1.1 m ve 1.7 m yukarıya
- Çalışan oturuyorsa ölçümler zeminden 0.1 m, 0.6 m ve 1.1 m yukarıya yerleştirlir.
•Heterojen ortamlarda yapılan ölçümlerde WBGT indeksinin ortalama değeri, aşağıda 3 ağırlıklı indeksin yer aldığı formül kullanılarak elde edilir.
WBGT = (WBGTbaş + (2xWBGTkarın)+WBGTayakbileği ) / 4
•Ölçümler, azami ısı baskısına karşılık gelen bir zaman diliminde, yani genellikle sıcak yaz dönemi süresince ve günün ortasında veya ısı üretme ekipmanı çalışır durumda olduğu zamanda yapılmalıdır.

DENEY PROSEDÜRÜ
•Cihazın taşınması, montajı ve kullanımı Termal Konfor cihazı Kullanım Talimatında göre yapılır. Cihaz TS ISO 7730 standardı şartlarIna göre kurulur.
•Cihaz 1.1 m (karın bölgesi) hizasında yerleştirilir.
•Ölçüm süresi, sensörün tepki sıcaklığına bağlıdır olduğundan cihaz ilk açıldığında cihaz ve sensörlerin adaptasyonu gözönüne alınarak 20 dakika beklenir.
(Ortam koşullarında değişiklik gözlenmesi durumunda ise tekrar sensörlerin adaptasyonu için tekrar 15 dakika beklenir.)
•Önceden belirlenen met ve clo değerleri cihazda tanımlanır.
•Ortam koşullarında değişiklik olmaması durumunda; (grafik izlendiğinde değerlerin sabitlendiği görüldüğünde) MEM tuşu ile ölçüm kayıdı başlatılır ve min 30 saniyelik periyotlalarla 3 ölçüm alınır.
•Ölçüm süresinin sonunda MEM tuşu ile kayıt sonlandırılır.
•Cihaz üzerindeki (tg), (t), (rh), (v), (PPD) ve (PMW) değerler not alınır.
•PPD değerlerinin + değer çıkması durumunda Kişi üzerinde ısı baskısı (WBGT) ölçümüne geçilir.

Isı baskısı ölçümleri
•Ortam homojenliği /heterojenliği test edilir.
•Ölçüm yapılacak noktalarda ortamın homojenliğine ve heterojenliğine bağlı olarak Yerleşim ve Çevre Koşulların bölümünde belirlenen yükseklillere göre cihaz yerleştirilir.
•Cihaz üzerinde hava akım hızı probu ve nem-sıcaklık probları çıkartılarak yaş hazne probu ve kuru sıcaklık probu yerleştirilir.
•Cihazın yaş hazne sıcaklığını ölçen probundaki hazne ¾ oranında saf su ile doldurulurak sensörün hassas kısmının tamamının ıslak fitil ile kaplanması sağlanır, fitilin 1/3’ü dışarıda kalacak şekilde ayarlanır.
•Ortam koşullarında değişiklik olmaması durumunda; MEM tuşu ile ölçüm kayıdı başlatılır ve min 30 saniyelik periyotlalarla 3 ölçüm alınır.
•Ölçüm süresinin sonunda MEM tuşu ile kayıt sonlandırılır.
•Cihaz üzerindeki (tg), (tnw), (t) ve (WBGT) değerler not alınır.

REFERANS DÖKÜMANLAR
TS EN 27243 “Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini
TS EN ISO 7730 ‘’PMV ve PPD İndexine göre Termal Konforun Analitik Tayini’