BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

İş Yeri Ortamı Toz ve Maruz Kalınan Toz Ölçüm Hizmeti

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

AMAÇ: Havada süspansiyon (asılı) durumunda bulunan ve solunabilen toz konsantrasyonunun tayin edilmesidir.

KAPSAM: Havada solunabilen toz konsantrasyonunun ölçülmesini kapsar. Bu ölçümler iş ortamının hava kalitesine bağlı olarak çalışanların toza maruziyetini açıklamakta kullanılır. Bu talimatın işletilmesinden laboratuvar müdürü ve deney sorumluları sorumludur.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

•Solunabilir Toz: (toplam toz) Çökme hızlarının düşüklüğü nedeniyle havada askıda bulunan, alt ve üst solunum yollarından soluk yardımı ile vücuda girebilen ve solunum yollarında çökme özelliği gösterebilen çapça küçük maddelere verilen addır.
•Throacic Toz: Gırtlak ötesine nüfus eden havadan solunan maddelerdir.
•Akciğerlere İletilebilir Toz: (solunabilir toz) Solunabilir tozlardan bir kısmı olan ve solunum kanalı ile akciğer ve hava değişiminin yapıldığı hava keseciklerine dek ulaşabilecek kadar küçük tozdur.

KULLANILAN EKİPMANLAR
•Kişisel Örnekleme Pompası ve bağlantı hortumları
•Kişisel Örnekleme IOM Örnekleyici- 25 mm cam elyaf filtre
•Kişisel Örnekleme Siklon Başlık – 37 mm kaset filtre
•Akış ölçer
•Anemometre
•Cımbız (saha ve lab)
•Petrislayt
•Terazi
•Terazi masası
•Referans ağırlıklar
•Data logger
•Nem tutucu
•Klima

ÖN HAZIRLIK
•Ölçüm öncesi müşteri yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmaları tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Laboratuvar ön hazırlık
• Örnekleme yapılacak toz çeşidine göre örnekleme başlığı seçilir;
- Toplam toz örneklemesi için IOM başlık,
- Solunabilir toz örneklemesi için Dorr Oliver başlığı tercih edilir.
• Ölçümde kullanılacak olan başlıklar saf su ile temizlenir ve durulanır. Kirlenme olasılığından uzak bir alanda kurumaya bırakılır.
• Toplam toz örneklemesi yapılacak ise şartlanması tamamlanan filtreler örnekleme kasetlerine yerleştirilir.
• Filtreler etiketlenir ve en az bir gece boyunca (12 saat) ortam koşulları takip edilen ve tozsuz olan tartım odasında şartlandırılmaya bırakılır.
• Dara ağırlıkları 0,01 mg hassasiyetli terazi ile yapılarak kaydedilir.
• Her 10 numune için bir adet olmak üzere şahit numune planlaması oluşturulur.

Örnekleme yapılacak kişi ve cihaz yerleşimi :
• Kişisel toz maruziyetinin doğru hesaplanabilmesi için başlık; çalışan kişinin göğüs üstü bölgesinde, soluk bölgesine 30 cm’den daha yakın konumlandırılarak çalışma zamanı boyunca çalışanın üzerinde kalması sağlanır.

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI
İş yeri ortamı toz ve kişisel toz maruziyeti ölçülürken kullanılacak standartta belirtilen şartlar sağlanır.

DENEY PROSEDÜRÜ
• Filtreler etiketlenmiş koruyucuları içerisinde taşınarak ölçüm başlangıcına kadar temiz bir şekilde muhafaza edilir.
• Cihazın taşınması, montajı ve kullanımı Toz Örnekleme Pompası Kullanım ve BakımTalimatında anlatıldığı şekilde yapılır.
• Filtre kasetleri koruyucu başlıktan çıkarılarak ve yaka başlığına yerleştirilir. Kullanılan filtrenin numarası ölçüm formuna kaydedilir.
• Pompa ve bağlantıları arasında kaçak var mı diye kontrol edilir.
• Örnekleme pompası kullanılan örnekleme başlığına uygun olarak (IOM başlık için çekiş debisi 2 litre/dakika, Dorr Oliver Siklon başlık için 1.7 litre/dakikadır.) ±0,1 litre/dakika (100 cc) hassasiyetle pompa stabilizasyon sağlayana kadar sabit akışta çalıştırılılır.
• Akış ölçer ile pompanın istenilen hacimde çekiş yapıp yapmadığı kontrol edilerek okunan değer kayıt edilir.
• Örnekleme pompası kişiyi ve yaptığı işi olumsuz etkilemeyecek şekilde çalışan üzerinde yerleştirilir.
• Örnekleme süresi ayarlanarak pompa çalıştırılır.
• Ölçüm başlangıç zamanı örnekleme formuna kaydedilir.
• Örnekleme, çalışanın çalışma saati süresince devam eder. (8 saat)
• Örnekleme boyunca periyodik aralıklarla ara kontroller gerçekleştirin. Bu kontrollerde başlık konumunu, cihazın çalışma ve debi durumunu kontrol edin ve uygunluğunun devamını sağlanır.
• Ölçüm sonunda pompa çekişi durdurulur ve ölçüm noktası, süresi ve değerleri Toz Ölçüm Kayıt Formu’na kaydedilir.
• Cihaz dikkatli bir biçimde çalışan üzerinden alınır.
• Akış ölçer ile pompanın çekiş hacmi kontrol edilerek not alınır.
• IOM başlık ile yapılan örneklemelerde toz kaybının önlenmesi için örnekleme kasedine koruyucu başlığı takılarak taşıma çantasına alınır.
• Diğer başlıklar içinde koruyucu kapakları kapatılarak taşıma gerçekleştirilir.

Sabit Nokta (Ortam) Ölçümleri
• Sabit noktada ortam toz ölçümü yapılırken cihaz başlığı kişinin baş hizası olan 1.5 m’de sabitlenir.
• Örnekleyici hava akımlarına maruz kalmayacak şekilde konumlandırılır.
• IOM başlık kullanılarak 2.0 l/dk ile çekiş yaptırılır.
• Örnekleme süresi min 15 dakika olmalıdır.
• Toz maruziyetinde izlenen ölçüm prosedürü takip edilir.

LABORATUVAR (ANALİZ) İŞLEMLERİ
• Filtereler laboratuvar ortamında başlık içerisinden dikkatlice çıkarılır. Bu işlem sırasında filtrenin toz kaybetmemesi, el ile temas etmemesi ve yırtılmamasına özen gösterilir.
• Tartım öncesinde filtreler, tartım ortam koşullarında bir gece şartlandırılır.
• Şartlanması tamamlanan filtrelerin tartımı gerçekleştirilir.

REFERANS DÖKÜMANLAR
• MDHS 14/4 General Methods For Sampling and Gravimetric Analysis of Respirable and Inhalable Dust
• MDHS 14/3 General Methods For Sampling and Gravimetric Analysis of Respirable and Inhalable Dust
• TS IS 689