BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

İş Yeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

AMAÇ: İş yeri ortamında çalışma rahatlığının sağlanması amacıyla aydınlatma ve aydınlanma seviyelerinin tayin edilmesi işlemin açıklanmasıdır.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Luminans: Belirli bir yönden gelen ışık etkisi ile bir yüzeyin birim yüzey alanı başına düşen ışık şiddetinin ölçüsüdür. Birimi cd/m2’dir.
İlluminans: Belirli bir yönden gelen ışığın toplam akısının aydınlatma şiddetidir. Birimi lux, candle vb.dir.
Çalışma düzlemi: çalışmanın sürekli olarak yapıldığı düzlem olarak belirlenen referans yüzeyi.
Genel alanlar: ofis, konferans salonu, lobby, antre vs…
KULLANILAN EKİPMANLAR
Işık ölçüm cihazı (Lightmeter)
ÖN HAZIRLIKLAR
Ölçüm öncesi müşteri yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.
YERLEŞİM VE ÇEVRE KOŞULLARI
Ölçüm yapılacak bölüm ve ölçümü etkileyebilecek bölümlerin aydınlatma ekipmanları açık olmalıdır. Aksi durumlar, kayıt altına alınmalıdır.
Gündüz yapılan ölçümlerde ölçüm yapılan yerde cihaz üzerine direkt olarak güneş ışığı gelmemesine dikkat edilir.
Sadece yapay aydınlanma etkinliği ölçülmek istediği durumlarda gün ışığı perde ve benzerleri ile engellenmelidir.
Calisanin etkisini olcmenin disinda isik kaynagi ile olcum alanin arasina isigi bloke edecek bir sey girmemelididr. (yani kisilerin olcumu yapanin golgesi veya baska bir nesnenin golgesi vs..)
DENEY PROSEDÜRÜ
Çalışma Düzleminde Aydınlanma Ölçümleri
Cihaz, Işık Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı’nda anlatıldığı şekilde açılır.
Çalışma düzlemi (masa, tezgah, vss) gösterildiği gibi dört temsili nokta seçilir.
Cihaz çalışma düzlemine paralelel olarak yerleştiririlir.
Ölçüm başladıktan sonra 10 saniye kadar okunan değerin sabitlenmesi beklenir.
Ölçüm sonuçları Aydınlatma Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu formu ile kayıt altına alınır.
Bu işlem belirlenen dört nokta için tekrarlanır.
Değerlendirmede ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması kullanır.
Not: her bir nokranın değeri, belirlenmiş olan sınır değerin 1/3’ünden büyük olmalıdır.

Genel Alanlar (iç ortam) Aydınlanma Ölçümleri
Cihaz, Işık Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı’nda anlatıldığı şekilde açılır.
Ölçüm yapılacak alanda, lineer bir çizgi belirlenir.
Dört (4) ölçüm noktası bu düz çizgi üzerinde araları max. 3 m olacak şekilde belirlenir. İlk ölçüm noktası, aydınlatmanın altında ve son ölçüm noktası duvar dibinde olmalıdır.
Not: ölçüm alanın şekilsiz veya büyük olması durumunda bir den fazla lineer çizgi belirleyerek ölçüm noktası arttırılabilir.
Aydınlatma cihazının sensörü zeminden 1 m yukarıda zemine paralel olarak konumlandırılır.
Ölçüm başladıktan sonra 10 saniye kadar okunan değerin sabitlenmesi beklenir.
Ölçüm sonuçları Aydınlatma Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu formu ile kayıt altına alınır.
Bu işlem belirlenen dört nokta için tekrarlanır.
Not: her bir nokranın değeri, belirlenmiş olan sınır değerin 1/10’undan büyük olmalıdır.

Genel Alanlar (dış ortam) Aydınlanma Ölçümleri
Cihaz, Işık Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı’nda anlatıldığı şekilde açılır.
Ölçüm yapılacak alanda, lineer bir çizgi belirlenir.
Dört (4) ölçüm noktası bu düz çizgi üzerinde araları min. 3 m olacak şekilde belirlenir. İlk ölçüm noktası,en aydınlık ve son ölçüm noktası en karanlık nokta olmalıdır.
Not: ölçüm alanın şekilsiz veya büyük olması durumunda bir den fazla lineer çizgi belirleyerek ölçüm noktası arttırılabilir.
Aydınlatma cihazının sensörü zeminden 1 m yukarıda zemine paralel olarak konumlandırılır.
Ölçüm başladıktan sonra 10 saniye kadar okunan değerin sabitlenmesi beklenir.
Ölçüm sonuçları Aydınlatma Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu formu ile kayıt altına alınır.
Bu işlem belirlenen dört nokta için tekrarlanır.
Not: her bir nokranın değeri, belirlenmiş olan sınır değerin 1/10’undan büyük olmalıdır.

Havalimanları
Havalimanı apronlarında dış ortamlar için uyguladığımız ölçüm prosedürünü, havalimanı ofis ve teknik bölümleri (operasyon) için ise çalışma düzlemleri için uyguladığımız prosedürler geçerlidir.
Not: Operasyonel bölümde her bir noktanın değeri, belirlenmiş olan sınır değerin 1/4’ündan büyük olmalıdır.

Ekranlı Çalışma İstasyonları
Cihaz, Işık Ölçer Kullanım ve Bakım Talimatı’nda anlatıldığı şekilde açılır.
Çalışma ekranı üzerinde birbirinden 10 cm uzaklıkta iki noktada ekrana paralel olarak ölçüm yapılır.
Klavye üzerinde birbirinden 20 cm uzaklıkta iki noktada klavyeye paralel olarak ölçüm yapılır.
Dört noktanın ortalama değeri çalışma istasyonunun aydınlanma şiddetini vermektedir.
Çalışma istasyonunda doküman okuması yapılıyor ise doküman üzerinde iki noktada ölçüm yapılır.
Doküman üzerinde alınan ölçüm sonuçlarının ortalaması ayrı olarak değerlendirilir.
Not: her bir nokranın değeri, belirlenmiş olan sınır değerin 1/10’undan büyük olmalıdır.

RAPORLAMA ve HESAPLAMA
Deney Sonuçları TS EN 12464-1 ve TS EN 12464-2 standartlarına göre değerlendirilir ve raporlanır.

REFERANS DÖKÜMANLARI
928-1-IPG-039 : Measurement of Lighting Levels in the Work Place – Canada Occupational Health and Safety Regulations, Part VI