BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Teknik Eğitim

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Stratejik yönetim ve stratejik planlamanın düşünce alt yapısı felsefesini ve stratejik planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır.
Eğitim İçeriği:
A.Yönetim, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
-Stratejik Yönetim Yaklaşımları
¦Stratejik Yönetim Süreci
-Stratejik Yönetim Araç arı
-Stratejik Planlama Modelleri
B.Hazırlık Çalışmaları
-Planlama
-Çalışına ve Koordinasyon Ekibi
C.Araştırma ve Analiz Çalışmaları
-Dış Çevre Ana izi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi)
-İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb.
-Kurumun faaliyet al anları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
-Paydaş Analizi Eğitimi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)
D.Stratejik Plan Unsurlarının Tespiti
-Misyon
¦Vizyon
¦İlkeler ve değerler
-Amaçlar ve Hedefler
-Eylem Planları
¦Faaliyet ve Projeler
E.İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü
¦Performans Hedefleri
-Performans Göstergeleri
¦Performans Yönetimi
Katılımcı Profili:
Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular, İşletme vasıflı teknik yöneticileri, İşletme üst yöneticileri.
Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Stratejik planlama sürecinin temel adımlarından birisi mevcut durumun analiz edilmesidir. Geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirilebilmesi için öncelikle, kurum / kuruluş ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilerek kurumun / kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verilmesi gereklidir. Mevcut durumda geçmiş performansın değerlendirilmesinin yanı sıra hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesini içermektedir. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun gelecekte yöneleceği hedeflere ışık tutacak, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere baz teşkil edecektir. Bu kapsamda verilen bu eğiti m ile kurumun /kuruluşun mevcut durum analizini gerçekleştirebilmesi ve mevcut performansı ile sorunlarını da dikkate alarak potansiyellerini belirlemek için gerekli teknik ve uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği:
* Dış Çevre Analizi {kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların ana izi)
« İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının,
kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)
« Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
« Paydaş Analizi Eğitimi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu / olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)

Katılımcı Profili:
Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular, İşletme vasıflı teknik yöneticileri, İşletme üst yöneticileri.
Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 1 gün.
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.