BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Kendini ve fizyolojik özelliklerini tanıtmak.
Mevcut potansiyel yeteneklerini kullanmasını öğretmek.
Hayat amaçlarını belirlemesinde yol gösterici olmak.
Hayat amaçlarını gerçekleştirmesi yönünde plan yaptırmak.
Kazanma ve başarma isteği uyandırmak.
Kendisi için bir çalışma ve kazanma stratejisi belirletmek.
Başarırım inancını kökleştirmek.
Beceremem inancını yok etmek.
Verimli ve etkili bir şekilde uygulayabileceği ders planları yaptırarak uygulamasında yol gösterici olmak.
Zamanını programlı kullanması yönünde yol gösterici olmak ve zamanı programlamayı öğretmek.
İdeal ders çalışma ve okuma ortamlarını oluşturması veya farklı ortamları ideal hale getirebilmesi yönünde gerekli bilgileri vererek farklı ortamlarda ders çalışabilmesini sağlamak. Ders çalışma sıkıntısını aşmak.
Ders çalışırken konsantre olamama sorunundan kurtulmak.
Anlatılan ve çalışılan konuları kısa sürede ve maksimum düzeyde kavrayabilmesi için nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi vermek, uygulama yaptırmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak.
Mevcut okuma hızlarını ortalama, 2-6 kat artırarak yeni okuma biçimi geliştirmek. Okuma hızlarının artışlarına paralel olarak anlama oranlarını ve kapasitelerini artırmak.
Etkin, hızlı ve verimli okuma becerileri kazandırmak.
Ders, konferans panel vb. durumlarında dinleyici pozisyonunda iken ideal ve verimli dinleme yöntemlerini öğretmek
Derslerde veya dinleyici olduğu durumlarda not alırken dikkat edilecek noktaları ve teknikleri öğretmek ve pratik öneriler sunmak.
Derse kendini verememe, dikkatini yoğunlaştıramama ve konsantre olamama sorunundan kurtulma.
Pratik hafıza kullanma tekniklerini öğretmek
Etkin hatırlama tekniklerini öğretmek
Sınavlarda okuduğunu anlama ve bilgilerini rahat kullanabilme becerilerini kazandırmak.
Sınav süresini verimli kullanabilmesini ve sorulardaki dikkat noktalarını yakalayabilmelerini sağlamak.
Özgüveni güçlendirerek, öğrenciyi kendisine döndürüp, kendisini tanıması ve kararlarını almasını sağlayarak bu yönde teşvik etmek.
Test çöme stratejilerini kavrayarak, sorulardaki dikkat noktalarına yakalayabilmek
Okul ve sosyal yaşam içerisinde "sonuçlar olumsuz olursa, elimden geleni yaptım, bu kez olmadı, dünya yıkılmadı, bir sonraki defa mutlaka" inancına sahip kılmak.

Eğitimin İçeriği:
1.İnsan beyninin, özellikleri ve kapasitesi
2.Öğrenmeyi öğrenme nedir ve nasıl geliştirilir
3.Eğitimin önemi, amaçları ve faydaları
4.Öğrenme stillerinin tesbiti
5.Hayat amaçlarının saptanması ve oluşturulması
6.Başarılı insan modellemesi ve model oluşturma
7.Bilgi
-Bilginin yapısı ve özellikleri
-Bilgi edinme kaynakları
-Bilginin zaman boyutu ve canlılığı
8.Zaman ve program
-Zamanı programlamak ve yönetmek
-Öncelikler, zaman ve başarı
-Ders çalışırken zaman kazandıracak öneriler
-Çalışma planlarının önemi ve hazırlanması
-Haftalık çalışma planı
-Aylık ve dönemlik çalışma planı
-Tekrar çalışma planı
-Değerlendirme planı
-Zaman cetvellerinin değerlendirilmesi
9.Ders çalışma ortamı
-Çalışma odası ve düzeni
-Çalışma masası
-Ses, ısı, ışık, televizyon, müzik, vb. çevresel faktörler
10.Tekrar programları
-Günlük, haftalık, aylık tekrar periyotları
-Öğrenme ve tekrar
-Tekrarın öğrenme ve hafıza gücüne etkisi
11. NLP. başarının bilimi - verimli ve etkili yaşama sanatı
12. Hızlı ve etkin okuma teknikleri
-Hızlı ve esnek okuma
-Okumadaki dikkat noktaları
-Anahtar ve yön kelimelerini bulma
13.Okuma ve anlamayı geliştirme
14.Etkin okuma tekniği
15.Etkin dinleme tekniği
16.Not alma teknikleri
-Not tutarken dikkat edilecek noktalar
-Not tutmada pratik öneriler
17.Öğrenme, önemi ve başarının artırılması
18.Öğrenmede dikkat – konsantrasyon – yoğunlaşma, önemi ve geliştirilmesi
19.Okumaya ve anlamaya etki eden faktörler
20.Televizyon ve bilgisayarın (oyunsayar) öğrenmeye etkisi
21.Hafıza-hatırlama
-Kısa ve uzun süreli hafıza
-Pratik hafıza kullanma teknikleri
-Unutmayı azaltmanın ve etkin hatırlamanın kuralları
-İsim hafızasını güçlendirme
-Bağlama, hikayeleme, birleştirme, görsel canlandırma, akrostiş, çağrışımlı ses uyumu isimli hafıza tekniklerinin kullanımı
-En az 20 kelimeyi hafızada tutabilme
22.Zihin haritaları tekniği
-beyini iki yönlü kullanma
23.Soyut düşüncenin geliştirilmesi
-Mantıklı bağıntılar kurma
-Mantıksız bağıntılar kurma
-Mantıklı ve mantıksız bağıntılar kurarak hafıza eğitimi
24.Yaratıcılığı geliştirme teknikleri
25.Özgüven ve özsaygıyı geliştirme
26.Pozitif ruh halini artırma ve geliştirme teknikleri
27.Alternatif düşünme teknikleri
28.Sınav
-Motivasyon
-Sınav kaygısı ve başa çıkma
-Gevşeme ve yoğunlaşma teknikleri
29.Sınav sırasında
-Okuma - anlama, zaman-hız ilişkisi
-Anlayarak okuma
-Sorularda dikkat noktaları
-Derin nefes molaları30. sağlık ve beslenme
31.Düşünmek
-Düşünmeyi öğrenebilmenin iki ön şartı
-Düşünmede evrensel entelektüel standartlar
32.Pratik soru çözüm teknikleri
33.Kendini (bilgilerini) ifade edebilme
Katılımcı Profili:
İlköğretim 2. kademede ve lisede okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrenciler.
Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.
Eğitmen: Uluslar Arası Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.
Eğitim Süresi: 1-3 veya 5 Gün
Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.
Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Katılım Sertifikası verilir.