BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

ISO 9001

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ISO9001

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanmasına aşağıdakiler etki eder:

  1. Kuruluşun organizasyonel ortamı, bu ortamdaki değişiklikler ve bu ortamın beraberinde gelen riskler,
  2. Kuruluşun değişen ihtiyaçları
  3. Kuruluşa özel amaçlar,
  4. Kuruluşun sağladığı ürünler,
  5. Kuruluşun prosesleri,
  6. Kuruluşun büyüklüğü ve organizasyon yapısı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile, kalite yönetim sistemlerinin yapısında tek tiplilik veya dokümantasyonun tek tipliligˆi amaçlanmamaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardında belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, ürün şartlarını tamamlayıcıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, belgelendirme kuruluşları dahil iç ve dış¸ taraflarca kuruluşun; müşteri şartları, ürüne uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları ve kendi şartlarını karşılamadaki yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetini artırmak için kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder. Kaynakları kullanan ve girdilerin çıktılara dönüşümünün sağlanması için yönetilen bir faaliyet veya faaliyetler grubu bir proses olarak değerlendirilebilir. Sıklıkla, bir prosesin çıktısı bir sonrakine doğrudan girdi oluşturur. İstenen çıktıyı elde etmek amacıyla, bir kuruluş içerisinde, proseslerin tanımlanması ve etkileşimleri ile birlikte bir prosesler sisteminin uygulanması ve bunların yönetilmesi “proses yaklaşımı” olarak adlandırılabilir. Proses yaklaşımının bir avantajı, hem proseslerin oluşturduğu prosesler sistemi içindeki birbirinden ayrı prosesler arasındaki bağlantılar üzerinde ve hem de bu proseslerin birleşimi ve etkileşimleri üzerinde sürekli bir kontrol sağlamasıdır.

Kalite yönetim sisteminde kullanıldığında böyle bir yaklaşım, aşağıda verilenlerin önemini vurgular:

  1. Şartların anlaşılmasının ve yerine getirilmesi,
  2. Prosesleri değer katma açısından dikkate alma ihtiyacı,
  3. Proses performans ve etkinliğinin sonuçlarının elde edilmesi,
  4. Proseslerin, objektif ölçüme dayalı olarak sürekli iyileştirilmesi.

“Plânla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” olarak bilinen (PUKÖ) metodolojisi, bütün proseslere uygulanabilir. PUKÖ kısaca şöyle açıklanabilir;
Planla: Müşteri Şartlarına ve kuruluşun politikasına uygun sonuçların ortaya çıkması için gerekli hedefleri ve prosesleri oluştur,
Uygula: Prosesleri uygula,
Kontrol et: Prosesleri ve ürünü; politikalara, hedeflere ve ürün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et,
Önlem al: Proses performansını sürekli iyileştirmek için tedbirler al.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; kuruluş tarafından iç uygulamalarda, belgelendirme veya sözleşme amaçları için kullanılmak üzere, bir kalite yönetim sistemi şartlarını belirtir. Müşteri Şartlarının karşılanmasında, kalite yönetim sisteminin etkinliğine odaklanır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.
4. Kalite yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5. Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası
5.4 Planlama
5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi
6. Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Altyapı
6.4 Çalışma ortamı
7. Ürün gerçekleştirme
7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
7.3 Tasarım ve geliştirme
7.4 Satın alma
7.5 Üretim ve hizmetin sunumu
7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü
8. Ölçme, analiz ve iyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme ve ölçme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4 Veri analizi
8.5 İyileştirme