BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

BRC-FOOD

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
brc food certificated

BRC İngiltere’de perakende ticareti temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri büyük mağazalardan köşe başı büfelerine kadar farklı büyüklükte olabilir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere ve AB’de bu noktalara dikkat çekmeye çalışmaktadır.

İncelendiğinde İngiliz perakende gıda pazarının %38’ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülür. Bu ürünler kalite açısından markalı ürünlerden aşağı kalmamakla beraber fiyat açısından tüketiciye cazip gelebilmektedir. Aynı zamanda yiyecek satışlarının %60’ının da 5 büyük perakendeci tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa bu firmaların kalite, fiyat ve yenilikler konularında nasıl agresif bir rekabet içinde oldukları anlaşılabilir. Bunun sonucunda İngiltere, yurtdışından büyük miktarlarda ürün ve girdi satın almakta ve ürün güvenliğini sağlamak için de BRC Teknik Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve diğer spesifik gerekliliklerin uygulanmasını şart koşmaktadır.

Konu ile ilgili BRC Global Standartları yayınlanmadan önce paketleme malzemeleri üreticileri ve tedarikçiler tesislerde hijyen tetkikleri yaparak yürürlükteki yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamaya çalıştılar. Aynı şekilde pek çok perakendeci ve gıda üreticisi de bu işyerlerini denetleyerek buralardaki prosedürlerin kendi gerekliliklerini karşıladığını teyit ettiler. Ancak tüm bu çalışmalar birbirinden kopuktu.

2001 yılında BRC ve IoP birlikte bir teknik Standard yayınlayarak hem gıda üreticilerinin hem de perakendecilerin yasal zorunluluklarını karşılamada destek olacak bir doküman hazırladılar. Bu standart sayesinde gıda ürünleri için ambalaj temin eden işletmelere yönelik ortak bir değerlendirme süreci tariflendi ve bu sayede tüketicinin korunması sağlandı. Ambalaj endüstrisinin, kullanılan malzeme, prosesler ve teknolojiler açısından bakıldığında çok farklı uygulamalara sahip olduğu ortadadır. Sektörün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardın gerekliliklerinin sektörde pratik olarak uygulanabilir olduğunu garanti altına almıştır.

BRC'nin Faydaları

 1. BRC /IoP standardının uygulanması sayesinde içinde aşağıda listelenenlerin de bulunduğu bir çok fayda sağlanabilir:
 2. Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
 3. Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
 4. Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
 5. Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.

Uyumun faydaları

Gıda yönetim sisteminizi BRC/IoP Paketleme Standardı şartlarına göre belgelendirmeniz kurumunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

 1. Mevcut sistemlerin en iyi uygulamalar olması ve güvenli paketleme üretimini sağlamak için çalışması için güvence.
 2. Tanınan bir standartla belgelendirilerek artan müşteri tatmini.
 3. Müşteri şartlarını karşılayarak artan pazarlara erişim.
 4. Bir tedarikçi ile geniş çaplı belgelendirmenin birleştirilmesi.
 5. BRC/IoP Paketleme Standardı şartları ile ISO 9001:2000 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birlişterilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir
 6. BRC-FOOD Gıda Güvenliği Standardı (BRC Global Standard for Food Safety ) Maddeleri aşağıda verilmiştir.

1. Üst Yönetim Taahhüdü Ve Sürekli İyileşme
1.1. Kuruluşun üst yönetimi kalite yönetim sisteminin ve gıda güvenlik planının süreçlerini uygulamak ve iyileştirmek için insan kaynakları ve mali kaynakları sağlayacaktır.
1.2. Gıda güvenliği global standardına uygunluğu izlemekle sorumlu bölümler için üst yönetime yönelik açık iletişim ve raporlama kanalları olacaktır
1.3. Kuruluşun üst yönetimi gıda güvenliği ve kalite hedeflerinin belirlenmesini belgelendirilmesini izlenmesini ve gözden geçirilmesini sağlayacaktır
1.4. Kuruluşun üst yönetimi her türlü güvenlik ve yasallık konusunu stratejik düzeyde belirlemek için bir süreç olmasını sağlayacaktır
1.5. Kuruluşun üst yönetimi gözden geçirme sürecinde sorumluluk alacaktır
1.6. Gözden geçirme süreci, gıda güvenliği planın ve HACCP sisteminin uygunluğunun yeterliliğinin ve etkinliğinin kritik değerlendirmesini sağlamak için en azından yıllık olarak uygun planlanmış aralıklarla gerçekleştirilecektir
1.7. Gözden geçirme süreci en az aşağıdakileri içerecektir.

 1. İç, ikinci taraf, üçüncü taraf denetimleri
 2. Önceki yönetimi gözden geçirme belgeleri, aksiyon planları, zaman çerçeveleri
 3. Müşteri performans göstergeleri, şikayetler ve geri bildirimler
 4. Vakalar, düzeltici faaliyetler, spesifikasyon dışı sonuçlar ve uygun olmayan malzemeler
 5. Süreç performansı ve tanımlı parametrelerden sapma
 6. HACCP temelli sistemin gözden geçirilmesi
 7. Kapsamdaki ürünlerle ilgili bilimsel bilgilerdeki gelişmeler
 8. Kaynak gereklilikleri

1.8. Yönetimi gözden geçirmelerin kayıtları kapsamlı olarak dokümante edilecek ve saklanacaktır.
1.9. Gözden geçirme sürecinde kabul edilen kararlar ve faaliyetler uygun personele etkin şekilde aktarılacak ve faaliyetler kabul edilen zaman cetveli içinde uygulanacaktır. Kayıtlar, eylemlerin tamamlandığını gösterecek şekilde güncellenecektir.
1.10. Kuruluşta gıda güvenliği standardının son sürümü mevcut olacaktır.
1.11. Kuruluş, belgelendirmesinin süresinin dolmadığından emin olmak için etkin zaman cetveli planlamasıyla gıda güvenliği global standardı belgelendirmesi devam ettirecektir.
1.12. Sahadaki en üst üretim veya operasyon müdürü gıda güvenliği global standardı belgelendirmesi denetiminin açılış ve kapanış toplantısına katılacaktır.
1.13. Kuruluşun üst yönetimi önceki denetimde belirlenen standarda göre uygunsuzluklara etkin şekilde akisyon alınmasını sağlayacaktır
2. Gıda Güvenlik Planı- HACCP
2.1. HACCP Gıda Güvenliği Ekibi- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 1
2.2. Ürünün Tanımlanması- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 2
2.3. Kullanım Amacını Belirleyin- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 3
2.4. Proses Akış Şemasını Oluşturun- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 4
2.5. Akış Şemasının Doğrulanması- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 5
2.6. Her Bir İşlem Adımıyla İlişkilendirilen Tüm Potansiyel Tehlikeleri Listeleyin, Tehlike Analizini Yürütün Ve Belirlenen Tehlikeleri Kontrol Etmek İçin Her Türlü Tedbiri Dikkate Alın- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 6
2.7. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 7
2.8. Her Bir KKN İçin Kritik Limitleri Belirlemek- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 8
2.9. Her Bir KKN İçin İzleme Sistemi Kurma- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 9
2.10. Düzeltici Faaliyet Planı Oluşturma- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 10
2.11. Doğrulama Prosedürleri Oluşturun- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 11
2.12. HACCP Dokumantasyonu Ve Kayıt Tutma- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 12
2.13. HACCP Planını Gözden Geçirme- CODEX ALIMENTARIUS ADIM 13
3. Gıda Güvenliği Ve Kalite Yönetim Sistemi
3.1. Gıda Güvenliği Ve Kalite Politikası
3.2. Gıda Güvenliği Ve Kalite El Kitabı
3.3. Organizasyonel Yapı, Sorumluluklar Ve Yönetim Etkisi
3.4. Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Ve Müşteri Odaklılık
3.5. İç Denetimler
3.6. Satın Alma- Tedarikçi Onayı Ve Performansının İzlenmesi
3.7. Genel Dokumantasyon Gereklilikleri
3.7.1. Dokümantasyona Kontrolü
3.7.2. Şartnameler(Ambalaj, Hammadde, Hizmet)
3.7.3. Kayıt Tamamlama Ve Tutma
3.8. Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet
3.9. İzlenebilirlik
3.10. Şikayetleri Ele Alma
3.11.Vakaların Yönetilmesi, Ürünün Geri Çağrılması Ve Ürünün Piyasadan Çekilmesi
4. Genel Şartlar
4.1. Dış Standartlar
4.2. Güvenlik
4.3. İç Saha Şartları
4.3.1.Düzen, Ürün Akış Ve Ayrı Tutma
4.3.2. Bina Dokusu
4.3.2.1. Duvarlar
4.3.2.2. Zeminler
4.3.2.3. Tavanlar/Asma Bölümler
4.3.2.4. Pencereler
4.3.2.5. Kapılar
4.3.2.6. Işıklandırma
4.3.2.7. Klima/Havalandırma
4.4. Yardımcı Uygulamalar
4.5. Donanım
4.6. Bakım
4.7. Personel Tesisleri
4.8. Kimyasal Ve Fiziksel Ürün Bulaşma Kontrolü Hammadde İşleme,Hazırlama,İşleme,Ambalajlama Ve Depolama Alanları. (Kimyasal Kontrol, Metal Kontrolü, Cam, Plastik Vb. Kontrolü)
4.9. Temizlik Ve Hijyen
4.10. Atık /Atık Bertarafı
4.11. Haşere Kontrolü
4.12. Depolama Ve Nakliye
5. Ürün Genel Şartlar
5.1. Ürün Tasasımı/Geliştirmesi
5.2. Spesifik Malzemelerle İlgili İşleme Gereklilikleri - Alerjen İçeren Malzemeler Ve Kimliği Korunmuş Malzemeler
5.3. Yabancı Madde Saptaması
5.4. Ürün Ambalajlaması
5.5. Ürün İncelemesi Ve Labortuar Testi
5.6. Uygunsuz Ürünün Kontrolü
5.7. Ürün Sunumu
6. Proses Kontrolü
6.1.Operasyonların Kontrolü
6.2. Miktar Ağırlık Hacim Ve Adet Kontrolü
6.3. Ölçüm Ve İzleme Cihazlarının Kalibrasyonu Ve Kontrolü
7. Personel
7.1. Eğitim Hammadde İşleme , Hazırlama , İşlemyapma, Ambalajlama Ve Muhafaza Alanları
7.2. Personelin Erişimi Ve Hareketi
7.3. Kişisel Hijyen Hammadde İşleme ,Hazırlama , İşlem Yapma Ambalajlama Ve Muhafaza Alanları
7.4. Sağlık Taraması
7.5. Koruyucu Giysiler Üretim Alanlarına Giren Çalışanlar Veya Ziyaretçiler